13 T8, 2020

Kinh Tam Bảo (Phần 4) - Như Lai - bậc A La Hán, Chính Đẳng Chính Giác

Mời quý Phật tử và các bạn tiếp tục lắng nghe lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - kinh Tam Bảo (Châu Báu) phần 4 để hiểu hơn về sự cao quý của...

488 0
14

13 T8, 2020

Kinh Tam Bảo (Phần 4) - Như Lai - bậc A La Hán, Chính Đẳng Chính Giác

Mời quý Phật tử và các bạn tiếp tục lắng nghe lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - kinh Tam Bảo (Châu Báu) phần 4 để hiểu hơn về sự cao quý của...

488 0
14

Bình luận (0)