04 T4, 2021

Công đức thù thắng của việc xuất gia

Xuất gia có công đức thù thắng như thế nào? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video dưới đây.

389 4
58

04 T4, 2021

Công đức thù thắng của việc xuất gia

Xuất gia có công đức thù thắng như thế nào? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video dưới đây.

389 4
58

Bình luận (4)