22 T2, 2021

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành hạnh đầu đà cầu Thánh quả

"Cảnh tu tập trong rừng núi thuận duyên để cho các con buông bỏ các dục lạc. Với thiên nhiên, với cây cỏ, tâm của chúng ta rất dễ có thể buông xả."

295 3
47

Bình luận (3)