30 T6, 2020

Vì sao nữ giới chỉ được xuất gia 1 lần còn nam giới lại được xuất gia 7 lần?

Xuất gia đi tu là chí nguyện cao cả và thiêng liêng. Thế nhưng vì sao nữ giới chỉ được xuất gia một lần còn nam giới lại được xuất gia bảy lần trong...

246 1

30 T6, 2020

Vì sao nữ giới chỉ được xuất gia 1 lần còn nam giới lại được xuất gia 7 lần?

Xuất gia đi tu là chí nguyện cao cả và thiêng liêng. Thế nhưng vì sao nữ giới chỉ được xuất gia một lần còn nam giới lại được xuất gia bảy lần trong...

246 1
9

Bình luận (1)