06 T5, 2021

Theo dấu chân Đức Phật - Phần 1: Đức Phật hoan hỷ điều gì?

Hoàn cảnh bên ngoài là một yếu tố rất quan trọng, có thể gây ảnh hưởng tới sự tu tập của người xuất gia. Vậy môi trường nào là thuận duyên với chư Tăng?

2011 60
288

Bình luận (60)