[Video được trích trong chương trình “Ba Vang talks” đã được công chiếu vào ngày 04/01/2019]

Đạo Phật đã tồn tại hơn 2500 năm và người tu sĩ chính là những người giữ gìn mạng mạch Phật Pháp. Sau khi Đức Phật thành đạo, vì lợi ích cho chúng sinh, Ngài quyết định chuyển bánh xe Pháp, hoằng hóa đạo mầu. Bài Pháp đầu tiên Ngài thuyết là Tứ Diệu Đế cho 5 anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. Tăng đoàn từ đây được thành lập. Ngài đã dạy các vị đệ tử hãy đi giáo hóa, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích cho chư Thiên và loài người mà đem chính Pháp truyền giảng khắp nơi. Phật Pháp quả thật xương minh do Tăng già hoằng hóa.

>>> Mục đích của người xuất gia tu đạo Phật là gì?

Quá trình tu dưỡng, rèn luyện thân tâm sẽ giúp cho người tu sĩ Phật giáo đạt được quả vị giải thoát (Ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng năm 2019)
Quá trình tu dưỡng, rèn luyện thân tâm sẽ giúp cho người tu sĩ Phật giáo đạt được quả vị giải thoát (Ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng năm 2019)

Nhiều người thường nhận diện một vị Sư qua hình tướng và y áo của họ. Nhưng hình tướng bên ngoài chỉ là một phần để trở thành một bậc chân tu.
Vậy, những điều kiện và phẩm chất làm nên một người thầy tu chân chính là gì? Một người tu sĩ chân chính mang lại lợi ích gì cho bản thân và những người xung quanh?
Thông qua video: “Những điều kiện và phẩm chất làm nên một người tu sĩ chân chính” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu thêm về những điều này.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận