21 T8, 2021

Xúc động lời tri ân của chư Tăng chùa Ba Vàng dâng lên Sư Phụ nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đại diện chư Tăng đã thay mặt cho tứ chúng chùa Ba Vàng dâng lời tri ân lên Sư Phụ - người Thầy khả kính.

125 1
33

21 T8, 2021

Xúc động lời tri ân của chư Tăng chùa Ba Vàng dâng lên Sư Phụ nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đại diện chư Tăng đã thay mặt cho tứ chúng chùa Ba Vàng dâng lời tri ân lên Sư Phụ - người Thầy khả kính.

125 1
33

Bình luận (1)