12 T8, 2020

Kinh Tam Bảo (Phần 3) - Phật Bảo là châu báu thù diệu

Đức Phật là châu báu thù diệu. Mời quý Phật tử và các bạn tiếp tục lắng nghe lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - kinh Tam Bảo (phần 3) để hiểu...

669 4
24

Bình luận (4)