12 T8, 2020

Kinh Tam Bảo (Phần 2) - Bố thí được gia hộ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từ bi giảng giải kinh Tam Bảo, để các Phật tử hiểu nghĩa từng lời kinh trong bài, chân thật tán dương công đức Tam Bảo...

979 5
40

Bình luận (5)