Gia đình con có bố con theo đạo Thiên chúa, anh theo đạo bác Hồ, con và mẹ con theo đạo Phật. Con phải làm như thế nào để cảm hóa gia đình theo đạo Phật ạ?

Dưới Đây Là Câu Trả Lời Từ Thầy Thích Trúc Thái Minh:

Trong một gia đình mà có đến mấy tôn giáo thì cũng không phải là ít. Các Phật tử nên phát nguyện: Nếu lỡ chưa vãng sinh thì về sau sinh vào gia đình nào đều có chính tín với Tam bảo, bố mẹ anh em đều thuần nhất. Nhân duyên mà mình phải sinh vào những gia đình như thế là do kiếp trước mình cũng lan man đạo này một tí, đạo kia một tí.

Còn muốn chuyển hóa gia đình của mình theo đạo Phật thì mình phải có phương tiện: Trước tiên mình phải là một người gương mẫu theo tinh thần của đạo Phật giữ gìn giới luật của Phật. Mình không hay giận dữ. Ai mắng ai chửi mình thì cũng mặc kệ. Sống yêu thương người khác nhiều hơn. Biết quan tâm giúp đỡ mọi người rồi dần dần sẽ cảm hóa được gia đình mình. Muốn được như thế các Phật tử phải tu tập cho thật tốt thì mới được.

Xem thêm: Phật Tử Có Thể Làm Gì Để Bớt Khổ và Giúp Người Đau Khổ?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *