21 T4, 2022

Xúc động lễ dâng đăng cúng dường Đức Phật | Hoài niệm lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2021

Xúc động lễ dâng đăng cúng dường Đức Phật | Hoài niệm lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2021

417 0
12

Bình luận (0)