21 T5, 2019

Xem phong thủy bàn thờ như thế nào mới đúng?

Ngày giỗ bố mua ba quả dứa đặt lên ban thờ thì chị dâu con la lớn. Bàn thờ chị đã mời thầy phong thủy về xếp đặt lại bát hương và đồ thờ cúng.

68 0

21 T5, 2019

Xem phong thủy bàn thờ như thế nào mới đúng?

Ngày giỗ bố mua ba quả dứa đặt lên ban thờ thì chị dâu con la lớn. Bàn thờ chị đã mời thầy phong thủy về xếp đặt lại bát hương và đồ thờ cúng.

68 0
8

Bình luận (0)