Sống đời tại gia, chúng ta nghĩ hạnh phúc nằm ở tình yêu, danh vọng, tiền tài,… Nhưng tiền của đến rồi đi, danh vọng được rồi mất, tình cảm hợp rồi tan,… không có gì bền mãi. Tất cả của cải, vật chất từ bên ngoài cho đến tinh thần của chúng ta đều chịu sự chi phối của luật vô thường.

 Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng, viễn ly các dục để tìm cầu hạnh phúc tối thượng
Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng, viễn ly các dục để tìm cầu hạnh phúc tối thượng

Vì thấy được sự mong manh của hạnh phúc thế gian nên người đệ tử theo chân Đức Phật để bước trên con đường đi đến hạnh phúc tối thượng. Hạnh phúc ấy không nằm ở tất cả những cái bên ngoài như của cải vật chất, mà nó phải ở nơi tâm được tôi luyện thật bản lĩnh.
Và để đến được nơi đó, người đệ tử phải vượt qua nhiều chướng ngại. Điều này đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải rõ trong video “Vượt qua chướng ngại trên con đường đi đến hạnh phúc tối thượng” trên đây.

Các video bạn nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *