04 T6, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 48

Chồng con có làm một bể cá nhỏ để nuôi cá cảnh và anh ấy muốn đặt tượng Phật vào trong đó. Anh nói: Khi nhìn thấy tượng Phật thì trong lòng có cảm thấy bình yên. Vậy Thầy cho con hỏi việc đặt tượng Phật trong bể cá như vậy có phạm vào tội bất kính với Tam Bảo, với chư Phật không và có bị quả báo gì không ạ? Nếu không thì con nên đặt tượng Phật nào ạ?

12 0

04 T6, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 48

Chồng con có làm một bể cá nhỏ để nuôi cá cảnh và anh ấy muốn đặt tượng Phật vào trong đó. Anh nói: Khi nhìn thấy tượng Phật thì trong lòng có cảm thấy bình yên. Vậy Thầy cho con hỏi việc đặt tượng Phật trong bể cá như vậy có phạm vào tội bất kính với Tam Bảo, với chư Phật không và có bị quả báo gì không ạ? Nếu không thì con nên đặt tượng Phật nào ạ?

12 0
2

Bình luận (0)