07 T2, 2024

Chuyện Bồ tát Long Thọ và tên trộm | Hiểu và thương | CLB La Hầu La

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ câu chuyện về Bồ tát Long Thọ và tên trộm, từ đó rút ra bài học về "Hiểu và thương" cho các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La

15 0

07 T2, 2024

Chuyện Bồ tát Long Thọ và tên trộm | Hiểu và thương | CLB La Hầu La

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ câu chuyện về Bồ tát Long Thọ và tên trộm, từ đó rút ra bài học về "Hiểu và thương" cho các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La

15 0
1

Bình luận (0)