07 T9, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 34

Gia đình con vất vả tìm mua được một mảnh đất nhưng trên mảnh đất đó đã có người uống thuốc tự tử. Bạch Thầy bây giờ con cần làm gì để giải đất dữ?

40 0
1

07 T9, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 34

Gia đình con vất vả tìm mua được một mảnh đất nhưng trên mảnh đất đó đã có người uống thuốc tự tử. Bạch Thầy bây giờ con cần làm gì để giải đất dữ?

40 0
1

Bình luận (0)