01 T6, 2023

Tình yêu thương của Sư Phụ và sự xuất hiện của những cơn mưa kỳ diệu | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Tình yêu thương của Thầy Thích Trúc Thái Minh và sự xuất hiện của những cơn mưa diệu kỳ trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

1370 9
65

Bình luận (9)