“Thiên ma Ba tuần luôn chống phá Phật Pháp và những người tu Phật, trong tâm có những hạt giống xấu ác thì sao lại được làm vua cõi trời cao nhất của Dục giới?”
Trong kinh sách của Phật có dạy rằng, để được sinh về cõi trời thì phải tu tập làm phước, nhất là thập thiện nghiệp. Nhưng trong các tầng trời, trời Tha Hóa Tự Tại là cõi mà những chúng sinh ở đó thuộc dòng dõi nhà ma, thường phá hoại thiện pháp của người. Và ma Ba tuần chính là Thiên chủ của cõi trời này. Ma Ba tuần là con ma từng đến quấy phá Đức Phật khi Ngài sắp thành đạo và phá hoại tâm người tu hành.
Như vậy, Thiên ma Ba tuần đã tu phước nghiệp gì mà cũng được sinh làm vua cõi trời nhưng lại làm ma?
Kính mời quý vị lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây. Hy vọng, qua đó mọi người cũng sẽ rút ra được bài học cho mình, để không phải sinh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại của Thiên ma Ba tuần.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận