06 T5, 2021

Theo dấu chân Đức Phật - Phần 1: Đức Phật hoan hỷ điều gì?

Hoàn cảnh bên ngoài là một yếu tố rất quan trọng, có thể gây ảnh hưởng tới sự tu tập của người xuất gia. Vậy, môi trường như thế nào là thuận duyên để chư Tăng tu tập và được Đức Phật tán dương?...

2011 60
287

06 T5, 2021

Theo dấu chân Đức Phật - Phần 1: Đức Phật hoan hỷ điều gì?

Hoàn cảnh bên ngoài là một yếu tố rất quan trọng, có thể gây ảnh hưởng tới sự tu tập của người xuất gia. Vậy, môi trường như thế nào là thuận duyên để chư Tăng tu tập và được Đức Phật tán dương?...

2011 60
287

Bình luận (60)