Trong Phật giáo, chư Tăng có phàm Tăng và Thánh Tăng. Thánh Tăng là những bậc đã tu hành chứng từ sơ quả Tu-đà-hoàn trở lên cho đến thập địa, đẳng giác, diệu giác; còn lại là phàm Tăng.
Chư Tăng thời nay đa phần là phàm Tăng, nhưng những vị phàm Tăng ấy là đang hướng đến thành tựu Thánh quả.
Ngoài phàm Tăng và Thánh Tăng, còn một cái dạng nữa gọi là giả danh Tăng, họ cũng cạo tóc, mặc áo người xuất gia nhưng lại phá giới, không sợ tội lỗi, không sám hối, không khổ thẹn và còn phá Phật Pháp,…. Nếu cúng dường cho cá nhân những vị này thì không có phước báu.
Để hiểu rõ hơn “Thế nào là vị Tăng đúng nghĩa?” kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng trên đây của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài