26 T9, 2021

Thầy Thích Trúc Thái Minh gửi quà ủng hộ, cùng miền Nam chống dịch | Phật sự Online TV đưa tin

Phật sự Online TV đưa tin Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chung tay đóng góp tịnh tài, mua trang thiết bị vật tư y tế, cùng các nhu yếu phẩm cần thiết ủng hộ các tỉnh thành phía Nam

146 0
10

26 T9, 2021

Thầy Thích Trúc Thái Minh gửi quà ủng hộ, cùng miền Nam chống dịch | Phật sự Online TV đưa tin

Phật sự Online TV đưa tin Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chung tay đóng góp tịnh tài, mua trang thiết bị vật tư y tế, cùng các nhu yếu phẩm cần thiết ủng hộ các tỉnh thành phía Nam

146 0
10

Bình luận (0)