17 T6, 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng hơn 3000 bạn khóa sinh phóng sinh cứu vật, nuôi dưỡng tâm từ bi

"Này các chú chim bé nhỏ, Sư Phụ cùng chư Tăng và tất cả các bé khóa sinh sẽ mở lồng để cứu các con thoát khỏi nạn phải bị chết nhé!" - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

956 4
38

17 T6, 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng hơn 3000 bạn khóa sinh phóng sinh cứu vật, nuôi dưỡng tâm từ bi

"Này các chú chim bé nhỏ, Sư Phụ cùng chư Tăng và tất cả các bé khóa sinh sẽ mở lồng để cứu các con thoát khỏi nạn phải bị chết nhé!" - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

956 4
38

Bình luận (4)