[Video được trích trong bài giảng kinh Mi Tiên vấn đáp câu 101 – 102, được đăng tải vào ngày 13/11/2018]

Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 101, có đoạn:
“Chính Đức pháp chủ Xá-lợi-phất có dạy rằng, một câu hỏi có thể được trả lời bằng một trong bốn cách khác nhau:
Một là, có câu hỏi phải giải đáp ngay tức thời, giải đáp ngay “một cái một”!
Hai là, có câu hỏi thì phải chia chẻ ra để giải đáp từng phần.
Ba là, có câu hỏi – phải cần hỏi lại rồi mới giải đáp.
Bốn là, có câu hỏi không nên trả lời mà phải làm thinh!”

>>> Đức Phật Thích Ca là một nhà khoa học vĩ đại

Đức Phật cũng vậy, khi có người đặt câu hỏi, Đức Phật sẽ trả lời hoặc không trả lời.
Đức Phật là người đã biết rõ ràng, tường tận vạn sự vạn vật trong vũ trụ, không có điều gì Ngài không biết. Nhưng tại sao có lúc Đức Phật lại lặng thinh, không trả lời câu hỏi?
Lắng nghe video được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, quý Phật tử và các bạn sẽ được giải tỏa thắc mắc về điều này.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *