11 T5, 2020

Tại sao có những câu hỏi Đức Phật lặng im, không trả lời?

Đức Phật là người đã biết rõ ràng, tường tận vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Nhưng tại sao có lúc Đức Phật lại lặng thinh, không trả lời câu hỏi?...

4 0
0

11 T5, 2020

Tại sao có những câu hỏi Đức Phật lặng im, không trả lời?

Đức Phật là người đã biết rõ ràng, tường tận vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Nhưng tại sao có lúc Đức Phật lại lặng thinh, không trả lời câu hỏi?...

4 0
0

Bình luận (0)