17 T12, 2021

Tai họa của lời thề độc

Câu hỏi: “Con kính bạch Thầy, gia đình con có 2 việc liên quan đến lời thề nguyền ạ: 1. Hiện tại mẹ con bị bệnh đang uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng mỗi lần uống mẹ con như bị ma làm. Có lần mẹ nói, nếu mẹ chết mẹ sẽ không đi một mình và mẹ rất hận con, trong khi con với mẹ con đang sống rất bình thường với nhau. Con rất lo, không biết mẹ con phát nguyện như thế thì có làm sao không ạ? 2. Gia đình con có hai anh em là họ hàng lấy hai chị em gái nhà con. Hai anh em có rủ nhau làm chung kinh doanh nhưng khi vào việc thì hai anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nặng lời, thù hận. Rồi chú em ôm hận, thề đến chết cũng không quan hệ với gia đình con...

92 0
3

17 T12, 2021

Tai họa của lời thề độc

Câu hỏi: “Con kính bạch Thầy, gia đình con có 2 việc liên quan đến lời thề nguyền ạ: 1. Hiện tại mẹ con bị bệnh đang uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng mỗi lần uống mẹ con như bị ma làm. Có lần mẹ nói, nếu mẹ chết mẹ sẽ không đi một mình và mẹ rất hận con, trong khi con với mẹ con đang sống rất bình thường với nhau. Con rất lo, không biết mẹ con phát nguyện như thế thì có làm sao không ạ? 2. Gia đình con có hai anh em là họ hàng lấy hai chị em gái nhà con. Hai anh em có rủ nhau làm chung kinh doanh nhưng khi vào việc thì hai anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nặng lời, thù hận. Rồi chú em ôm hận, thề đến chết cũng không quan hệ với gia đình con...

92 0
3

Bình luận (0)