02 T3, 2021

Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng tặng quà các chốt phòng chống dịch Covid-19

Thấu hiểu tâm tư, cũng như những khó khăn của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch, với tấm lòng bi mẫn, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

26 0
15

Bình luận (0)