“Kính bạch Thầy, con có một người bạn, bạn con trước có ăn trộm tiền của một người khác. Họ là lao động nghèo, rất vất vả mới kiếm được số tiền đó. Việc ăn trộm diễn ra trong một khoảng thời gian dài, số tiền ấy bạn con đem đi nướng vào game, chơi game. Bây giờ trong số người mà bạn con lấy tiền đó họ đã mất, có người mất. Vậy con xin hỏi Sư Phụ, bây giờ bạn ấy phải làm gì để sám hối ạ? Kính xin Sư Phụ chỉ dạy. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ.”
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Sám hối tội trộm cắp thế nào khi người bị trộm đã mất?” trên đây!

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài