04 T6, 2022

Rằm tháng giêng có phải ngày cúng lễ quan trọng nhất? Cúng rằm tháng giêng thế nào cho đúng?

Dân ta vẫn có câu là “Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, nhưng con vẫn chưa biết tại sao lại như vậy, cũng chưa biết nên cúng thế nào, có cần chuẩn bị những gì khác với các ngày rằm khác trong năm không ạ. Mong thầy giải đáp cho con.

56 0

04 T6, 2022

Rằm tháng giêng có phải ngày cúng lễ quan trọng nhất? Cúng rằm tháng giêng thế nào cho đúng?

Dân ta vẫn có câu là “Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, nhưng con vẫn chưa biết tại sao lại như vậy, cũng chưa biết nên cúng thế nào, có cần chuẩn bị những gì khác với các ngày rằm khác trong năm không ạ. Mong thầy giải đáp cho con.

56 0
6

Bình luận (0)