27 T2, 2019

Quả báo của tội bất hiếu

Kính bạch Thầy. Con thấy gần đây có nhiều vụ con cái bất hiếu, ngỗ ngược đánh đập, chửi mắng bố mẹ quá ạ. Kính thỉnh Thầy chỉ dạy cho con và đại chúng cho con biết nguyên nhân do đâu lại có những người con bất hiếu? Và quả báo trong kiếp này cũng như kiếp sau là gì ạ? Con thành kính tri ân Thầy.

149 0

27 T2, 2019

Quả báo của tội bất hiếu

Kính bạch Thầy. Con thấy gần đây có nhiều vụ con cái bất hiếu, ngỗ ngược đánh đập, chửi mắng bố mẹ quá ạ. Kính thỉnh Thầy chỉ dạy cho con và đại chúng cho con biết nguyên nhân do đâu lại có những người con bất hiếu? Và quả báo trong kiếp này cũng như kiếp sau là gì ạ? Con thành kính tri ân Thầy.

149 0
8

Bình luận (0)