28 T9, 2019

Pháp Thoại về hiếu đạo: Chín chữ cù lao

Nhắc đến công ơn của cha mẹ, chúng ta hay nói đến chín chữ cù lao. Chín chữ cù lao ấy tuy ngắn nhưng lại mang những ý nghĩa sâu sắc và cao đẹp.

60 0
6

Bình luận (0)