Tam Bảo là ba ngôi vị quý báu – Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đối với mỗi chúng sinh, được quay về quy kính Đức Phật là một duyên lành thù thắng. Trải qua 3 A- tăng- kỳ kiếp tu hành, rèn luyện thân tâm, trau dồi đức hạnh, Đức Phật viên mãn tất cả công đức, trở thành vị Phật tối tôn quý mà khắp Pháp giới không ai có thể sánh bằng.
Những lời dạy của Đức Phật được gọi là Pháp Bảo. Giáo Pháp của Phật dạy chúng sinh biết sống, tu dưỡng để hết đau khổ, đạt được giác ngộ giải thoát, an vui vĩnh hằng.
Ngôi vị Tăng Bảo là đoàn thể những người xuất gia tu hành hòa hợp, thanh tịnh. Chư Tăng lấy lý tưởng của Phật là “trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh” làm lý tưởng của mình.
Người đệ tử khi phát nguyện quay về nương tựa Tam Bảo là chính thức quy y, trở thành đệ tử Phật. Người nào quy y và thọ trì năm giới của Phật, phúc báu sẽ tăng lên một ngàn lần.
Vậy, Tam Bảo có công đức như thế nào mà chúng ta nên quay về nương tựa?

>>> Mục đích của người xuất gia tu đạo Phật là gì?

Tam Bảo chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả chúng sinh
Tam Bảo chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả chúng sinh

Trong video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu thêm về ân đức vô cùng lớn của Tam Bảo đối với chúng sinh.

Các video bạn nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận