28 T7, 2022

Những lưu ý khi mua đất, xây nhà để tránh gặp tai họa

"Nhà con có mua một mảnh đất, lúc xây nhà thì thấy ba hài cốt nằm trên phần đất đó. Bố mẹ con có mời thầy cúng về cúng lễ và bốc thi hài đi chôn ở chỗ khác. Bây giờ, bố mẹ con hay ốm đau, mọi người bảo là phải lễ cúng mua đất âm, trả bằng tiền âm cho người ta. Nhà con bố mẹ đều theo Phật nên không dám đốt vàng mã. Vậy Thầy cho con hỏi trong trường hợp này nhà con nên làm như thế nào ạ?"

3593 5
46

28 T7, 2022

Những lưu ý khi mua đất, xây nhà để tránh gặp tai họa

"Nhà con có mua một mảnh đất, lúc xây nhà thì thấy ba hài cốt nằm trên phần đất đó. Bố mẹ con có mời thầy cúng về cúng lễ và bốc thi hài đi chôn ở chỗ khác. Bây giờ, bố mẹ con hay ốm đau, mọi người bảo là phải lễ cúng mua đất âm, trả bằng tiền âm cho người ta. Nhà con bố mẹ đều theo Phật nên không dám đốt vàng mã. Vậy Thầy cho con hỏi trong trường hợp này nhà con nên làm như thế nào ạ?"

3593 5
46

Bình luận (5)