17 T2, 2020

Nhân quả trong việc ứng xử với cha mẹ

Cách ứng xử của chúng ta với cha mẹ như thế nào sẽ sinh ra quả phước tốt hay xấu tương ứng. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem video trên đây.

487 9
112

17 T2, 2020

Nhân quả trong việc ứng xử với cha mẹ

Cách ứng xử của chúng ta với cha mẹ như thế nào sẽ sinh ra quả phước tốt hay xấu tương ứng. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem video trên đây.

487 9
112

Bình luận (9)