17 T2, 2020

Nhân quả trong việc ứng xử với cha mẹ

Mỗi chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này là nhờ công ơn sinh thành, dưỡng dục và tình thương vô bờ bến của cha mẹ. Phận làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ.

487 7
67

17 T2, 2020

Nhân quả trong việc ứng xử với cha mẹ

Mỗi chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này là nhờ công ơn sinh thành, dưỡng dục và tình thương vô bờ bến của cha mẹ. Phận làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ.

487 7
67

Bình luận (7)