30 T9, 2020

Nhân duyên nghiệp quả giữa cha mẹ và con cái

Chuyện “con cái khắc tuổi với cha mẹ” có đúng hay không? Đó có phải là nhân duyên, nghiệp quả giữa cha mẹ và con cái không?

4746 6
124

Bình luận (6)