17 T10, 2018

Nhân duyên của bệnh tật

Chúng ta sinh ra trong đời, người khỏe cũng như người yếu, ít nhiều ai cũng có thể ốm đau, mắc bệnh này, bệnh kia. Vậy nguyên nhân của bệnh tật là gì?

5160 7
121

17 T10, 2018

Nhân duyên của bệnh tật

Chúng ta sinh ra trong đời, người khỏe cũng như người yếu, ít nhiều ai cũng có thể ốm đau, mắc bệnh này, bệnh kia. Vậy nguyên nhân của bệnh tật là gì?

5160 7
121

Bình luận (7)