17 T10, 2018

Nhân duyên của bệnh tật

Chúng ta sinh ra trong đời, người khỏe cũng như người yếu, ít nhiều ai cũng có thể ốm đau, mắc bệnh này, bệnh kia. Có em bé vừa chào đời được ít lâu đã mắc bệnh rồi tử vong. Tại sao lại như vậy?

3 3
58

17 T10, 2018

Nhân duyên của bệnh tật

Chúng ta sinh ra trong đời, người khỏe cũng như người yếu, ít nhiều ai cũng có thể ốm đau, mắc bệnh này, bệnh kia. Có em bé vừa chào đời được ít lâu đã mắc bệnh rồi tử vong. Tại sao lại như vậy?

3 3
58

Bình luận (3)