08 T12, 2020

Nguyên nhân chết trùng và cách hóa giải trùng tang (rất hay)

Trùng tang là nỗi đáng sợ đối với mỗi gia đình sau khi xảy ra tang lễ. Vậy dưới góc nhìn của đạo Phật, trùng tang được lý giải như thế nào?

912 11
49

08 T12, 2020

Nguyên nhân chết trùng và cách hóa giải trùng tang (rất hay)

Trùng tang là nỗi đáng sợ đối với mỗi gia đình sau khi xảy ra tang lễ. Vậy dưới góc nhìn của đạo Phật, trùng tang được lý giải như thế nào?

912 11
49

Bình luận (11)