08 T1, 2021

Người chết oan có siêu thoát được không?

Người chết oan như vậy sẽ không thể tái sinh sang kiếp mới, mà chỉ quanh quẩn ngay tại nơi mà họ đã chết.

219 0
5

Bình luận (0)