24 T12, 2019

Nghiệp gì phải chết trẻ, sống không thọ? Nghe để biết về tuổi thọ của con người

Nguyên nhân vì sao phải chết trẻ? Theo quan điểm nhà Phật, tuổi thọ con người được hiểu như thế nào? Có cách nào kéo dài thọ mạng hay không?

3192 11
77

Bình luận (11)