04 T8, 2022

Nên cúng rằm tháng 7 ngày nào? Không cúng trước 15 âm có sao không?

"Con xin hỏi là: Vì sao phải cúng Rằm tháng bảy trước ngày 15 âm lịch ạ. Nếu đến ngày 15 con mới cúng thì có làm sao không ạ, nếu không được thì con nên cúng vào ngày nào là tốt ạ? Con xin cảm ơn Thầy!"

2329 5
31

04 T8, 2022

Nên cúng rằm tháng 7 ngày nào? Không cúng trước 15 âm có sao không?

"Con xin hỏi là: Vì sao phải cúng Rằm tháng bảy trước ngày 15 âm lịch ạ. Nếu đến ngày 15 con mới cúng thì có làm sao không ạ, nếu không được thì con nên cúng vào ngày nào là tốt ạ? Con xin cảm ơn Thầy!"

2329 5
31

Bình luận (5)