26 T10, 2022

Mộ kết, mộ phát tốt hay xấu? Nên xử lý mộ kết thế nào khi bốc mộ?

Thực hư chuyện mộ kết hay mộ phát là thế nào? Là tốt hay xấu? Và nếu muốn di dời, hay bốc mộ, sang cát mộ kết phải làm sao?

130 0
4

Bình luận (0)