26 T9, 2020

Mộ kết là gì? Nhà có mộ kết phải làm sao?

Trong dân gian truyền tai nhau rằng, mộ kết là điềm lành, đem lại may mắn, thịnh vượng cho con cháu thuộc hệ phả của người nằm trong mộ đó. Nếu gia đình nào không biết...

1710 4
40

Bình luận (4)