01 T2, 2020

Ma có thật không hay chỉ là do con người tưởng tượng ra?

Trưởng đạo tràng của chúng con nói không có ma. Con đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng ma nhập. Con xin Thầy giải thích ma có thật không ạ?

510 0
11

01 T2, 2020

Ma có thật không hay chỉ là do con người tưởng tượng ra?

Trưởng đạo tràng của chúng con nói không có ma. Con đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng ma nhập. Con xin Thầy giải thích ma có thật không ạ?

510 0
11

Bình luận (0)