29 T6, 2021

Lời Phật dạy về đạo lý vợ chồng: 5 điều chồng cần làm để gia đình hạnh phúc

Để hoàn thành tốt nghĩa vụ và bổn phận làm chồng, cùng vợ vun đắp cho hạnh phúc gia đình, người chồng cần ghi nhớ và thực hiện 5 điều Đức Phật đã dạy...

364 1
48

Bình luận (1)