08 T12, 2018

Làm thế nào để vượt qua cú sốc bị bạn thân cướp người yêu?

Con bạch Thầy. Con có một người bạn, chúng con làm cùng công ty và chơi rất thân, như các cụ hay nói là: “Con chấy cắn đôi”. Thời gian rảnh rỗi chúng con thường hay đi chơi với nhau. Trong những buổi đó thường có người yêu con đi cùng, anh làm trưởng bộ phận kinh doanh trong công ty. Một lần con xích mích với anh ấy, anh nói rằng con không biết cách ứng xử bằng bạn thân con. Rồi thời gian sau khi tình cảm rạn nứt, bạn thân của con và người con yêu lại đến với nhau. Con rất đau khổ, chỉ muốn bỏ công việc hiện tại để đến một nơi thật xa có thế thì con mới không phải chứng kiến hai người họ bên nhau. Con xin Thầy cho con lời khuyên để vượt qua được nỗi đau này.

22 0

08 T12, 2018

Làm thế nào để vượt qua cú sốc bị bạn thân cướp người yêu?

Con bạch Thầy. Con có một người bạn, chúng con làm cùng công ty và chơi rất thân, như các cụ hay nói là: “Con chấy cắn đôi”. Thời gian rảnh rỗi chúng con thường hay đi chơi với nhau. Trong những buổi đó thường có người yêu con đi cùng, anh làm trưởng bộ phận kinh doanh trong công ty. Một lần con xích mích với anh ấy, anh nói rằng con không biết cách ứng xử bằng bạn thân con. Rồi thời gian sau khi tình cảm rạn nứt, bạn thân của con và người con yêu lại đến với nhau. Con rất đau khổ, chỉ muốn bỏ công việc hiện tại để đến một nơi thật xa có thế thì con mới không phải chứng kiến hai người họ bên nhau. Con xin Thầy cho con lời khuyên để vượt qua được nỗi đau này.

22 0
3

Bình luận (0)