07 T7, 2022

Làm sao để nhận biết giấc mơ điềm báo?

Câu hỏi: "Con rất hay mơ, nhưng con không biết giấc mơ nào là giấc mơ điềm báo, giấc mơ nào không phải điềm báo. Rồi nếu đó là giấc mơ điềm báo thì làm sao để con biết được đó là điềm gì, là tốt hay xấu ạ?"

55 0
1

07 T7, 2022

Làm sao để nhận biết giấc mơ điềm báo?

Câu hỏi: "Con rất hay mơ, nhưng con không biết giấc mơ nào là giấc mơ điềm báo, giấc mơ nào không phải điềm báo. Rồi nếu đó là giấc mơ điềm báo thì làm sao để con biết được đó là điềm gì, là tốt hay xấu ạ?"

55 0
1

Bình luận (0)