16 T5, 2023

Làm sao để nhận biết bậc hiền trí?

"Xin Thầy giảng thêm cho bọn con biết, làm cách nào để mình biết được đâu là bậc hiền trí? Bởi vì nếu như mà không có tri kiến đúng, thì mình sẽ không nhận biết được ạ?"

30 0

16 T5, 2023

Làm sao để nhận biết bậc hiền trí?

"Xin Thầy giảng thêm cho bọn con biết, làm cách nào để mình biết được đâu là bậc hiền trí? Bởi vì nếu như mà không có tri kiến đúng, thì mình sẽ không nhận biết được ạ?"

30 0
2

Bình luận (0)