Kinh Tam Bảo còn có tên gọi là kinh Châu Báu. Đây là một trong những bài kinh Paritta hộ trì, tán dương công đức của Tam Bảo.
Trong bài kinh có viết rằng:
“Phàm những tài sản gì
Đời này hoặc đời sau
Ngọc báu hay trân châu
Có cùng khắp thiên giới
Nhưng chẳng gì sánh nổi
Đức Thiện Thệ Như Lai
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc.”

Đức Phật là bậc toàn giác, là nơi nương tựa vững chắc của chúng sinh
Đức Phật là bậc toàn giác, là nơi nương tựa vững chắc của tất cả chúng sinh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Đức Phật là châu báu thù diệu, quý báu nhất trên thế gian này, không một cái gì bằng được Ngài. Vì Ngài đầy đủ tất cả những hạnh đức. Ngài là kết tinh của tất cả tinh hoa trong pháp giới vũ trụ. Có thể nói, Ngài chính là hiện thân của chân lý, lời Ngài dạy là từ chân lý mà nói ra.”
Kính mời quý Phật tử và các bạn tiếp tục lắng nghe lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh – kinh Tam Bảo (phần 3) để hiểu hơn về sự cao quý tột cùng của Đức Thế Tôn.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài