25 T11, 2021

Khó có con - nguyên nhân và cách chuyển hóa

Sinh con luôn là ước mong của rất nhiều cặp vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, cũng có một số cặp vợ chồng, mặc dù lấy nhau đã một thời gian dài, dùng đủ mọi biện pháp để chữa trị, tốn kém rất nhiều tiền của nhưng vẫn không thể có con. Theo nguyên lý của Phật giáo, tất cả mọi việc trên đời đều có nhân duyên của nó. Vậy, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng khó có con của các cặp vợ chồng là gì? Và cách chuyển hóa như thế nào?

3 0
2

25 T11, 2021

Khó có con - nguyên nhân và cách chuyển hóa

Sinh con luôn là ước mong của rất nhiều cặp vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, cũng có một số cặp vợ chồng, mặc dù lấy nhau đã một thời gian dài, dùng đủ mọi biện pháp để chữa trị, tốn kém rất nhiều tiền của nhưng vẫn không thể có con. Theo nguyên lý của Phật giáo, tất cả mọi việc trên đời đều có nhân duyên của nó. Vậy, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng khó có con của các cặp vợ chồng là gì? Và cách chuyển hóa như thế nào?

3 0
2

Bình luận (0)