28 T4, 2022

Hé lộ công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2022

Háo hức, phấn khởi có lẽ là cảm xúc của những người con Phật ngay lúc này khi hướng về Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022. Vậy công tác chuẩn bị cho Đại lễ đang được tiến hành như thế nào?

348 2
13

28 T4, 2022

Hé lộ công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2022

Háo hức, phấn khởi có lẽ là cảm xúc của những người con Phật ngay lúc này khi hướng về Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2022. Vậy công tác chuẩn bị cho Đại lễ đang được tiến hành như thế nào?

348 2
13

Bình luận (2)