Sinh thời, con người ở cõi Sa Bà chúng ta chào đời bằng tiếng khóc và sự khổ của cuộc sống thế gian cũng từ đây mà đâm chồi nảy lộc. Nhìn nhận được sự khổ như thế, nhưng, có mấy ai đã biết đến chữ Nhẫn: Nhẫn chịu, hạnh nhẫn nhục – “Công cụ hữu hiệu” để vượt qua những khó khổ ấy đâu?

Và vấn đề cần được phân biệt rõ ràng ở đây là động cơ, là lợi ích của người thế gian và người tu Phật thực khác nhau như thế nào trong quá trình thực hành hạnh nhẫn? Hãy cùng đến với bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh ngày hôm nay về Hạnh Nhẫn Nhục Với Người Tu Phật trong chuyên mục Pháp Thoại Theo Chủ Đề để hiểu rõ hơn về những điều này.

Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – trụ trì Chùa Ba Vàng đã trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của đạo Phật.
Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe!

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận